UA-225334436-1

Genius Leadership (4 & 5 tuổi)

Ngày đăng: 20/04/2021 - 01:54 PM

     Trẻ sẽ hiển thị tinh tế các kỹ năng trẻ đã được học. Tuy nhiên, trong giai đoạn này não trái bắt đầu cho thấy sự thống trị của nó. Trẻ hiểu được khái niệm của sự lựa chọn, đó là tính logic và từ đó bắt đầu hình thành quá trình suy nghĩ của não trái. Điều này là hiển nhiên. Thực sự cần thiết là não phải của trẻ được tiếp tục kích hoạt. Trẻ thích học hỏi. Đối với trẻ được sớm tiếp xúc với các lớp đào tạo kỹ năng về não phải sẽ tiếp tục thích học hỏi bất kể ở độ tuổi nào.
     Genius Leadership cung cấp cho trẻ các hoạt động nâng cao hơn và có chiều sâu hơn. Các trò chơi tiên tiến hơn phù hợp với độ tuổi này về trí nhớ, giải quyết vấn đề và kỹ năng vận động được giới thiệu đến trẻ trong việc nhấn mạnh hơn về chỉ số IQ và tăng cường trí thông minh của trẻ. Các kỹ năng này như một bước chuẩn bị sẵn sàng cho trẻ trước khi bắt đầu vào các lớp mẫu giáo và các lớp tiểu học.
     Phụ huynh hoặc người chăm sóc vẫn được tạo điều kiện để đồng hành và cùng tham gia luyện tập với trẻ trong các buổi học. Cùng chúng tôi khai phá tiềm năng trẻ. Chắc chắn làm nền tảng và hành trang tốt nhất cho các cấp học tiếp theo của trẻ. 

Buổi học thực tế với chương trình Genius Leadership (4 đến 5 tuổi)

- The Little Genius

Zalo
MY LITTLE GENIUS