UA-225334436-1

Genius Explorer (3 tuổi)

Ngày đăng: 20/04/2021 - 01:52 PM

      Trẻ sẽ hiển thị các kỹ năng mà trẻ học được khá rõ ràng ở giai đoạn này. Trong giai đoạn này, có thể thấy được trẻ có nhiều biểu hiện rõ rệt (cả về trí tuệ và tính cách khôn ngoan) so với các trẻ em khác, những trẻ không được tiếp xúc với bất kỳ hình thức đào tạo phát triển não bộ nào.

     Genius Explorer là chương trình được thiết kế nhạy bén hơn các kỹ năng được thiết lập trong giai đọan Genius Immersion. Để đáp ứng tính chất tò mò của trẻ, các khái niệm khoa học đơn giản cũng sẽ được giới thiệu đến trẻ thông  qua các thí nghiệm cơ bản. Việc tiếp xúc với khoa học sẽ phần nào tạo nền tảng cần thiết cho trẻ ngay khi trẻ bắt đầu vào lớp tiểu học. Phụ huynh hoặc người chăm sóc cùng tham gia luyện tập với trẻ trong các buổi học.

Một số buổi học thực tế của chương trình Genius Explorer (3 tuổi)

- The Little Genius

Zalo
MY LITTLE GENIUS