UA-225334436-1

Tầm nhìn

My little genius
Ngày đăng: 20/04/2021 - 01:22 PM

 

Khai phóng tiềm năng vốn có của trẻ

 

My Little GENIUS mong muốn xây dựng một xã hội cân bằng bằng cách phát triển một thế hệ mới những người sẽ biết làm thế nào để tối ưu hóa việc sử dụng một bộ não toàn diện.

- The Little Genius

Zalo
MY LITTLE GENIUS